Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla». bł.Jan Paweł II

Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla». bł.Jan Paweł II